Historien bag vores logo

Valknut er et populært symbol, der ofte forbindes med nordisk mytologi. Det består af tre trekanter inde i hinanden, hvilket skaber et spændende geometrisk mønster, der hverken har begyndelse eller ende. Navnet kommer fra Nynorsk og er et sammensat ord der betyder “De faldnes knude.”

Der findes mange myter i forbindelse med symbolet. Valknut optræder på runesten, gravmonumenter og gravskatte i relation til skibsbegravelser. Sådanne arkæologiske fund har en stærk tilknytning til døden.

Det er ligeledes stærkt knyttet til Odin, som var leder for adskillige hære af de afdøde. Med det knudelignende udseende, siges det at repræsentere Odins evne til at binde de kæmpendes tanker, således at han kunne manipulere situationen til sin egen fordel.

Men sandheden er, at ingen kender oprindelsen eller betydningen med sikkerhed.

Med de oplysninger der er tilgængelige i dag, tyder meget dog på at valknut repræsenterer overgangen fra levende til død og fra død til levende og ligeledes kraften til at binde og løsne vores skæbner.

Når valget står mellem disse to betydningsfulde symbolværdier, vælger vi den sidste. Vi er overbeviste om, at når vi har de fornødne evner og tro, så kan alle mennesker ændre deres liv i den retning de ønsker, idet de forstår hvilket indviklet net vores skæbne består af og ved hvordan de bedst kan sno sig igennem det.

Øldrikning kan knytte mennesker sammen, på de rigtige steder og tidspunkter. En gang imellem kan vi allesammen have brug for et ekstra skub i den rigtige retning for at komme videre ude i den store verden og en god øl kan være lige præcist det der skal til.